Christiansminde Gruppe

Kontakt

Adresse: 

Fruerstuevej 61A
5700 Svendborg

Skilt

Christiansminde Gruppe

Gruppens grundholdning er, at demokratiet er det fundament vi bygger på. Det er vigtigt for os, at børns kreativitet styrkes og fastholdes, og at børnene skal være med til at bruge de forskellige ressourcer der er samlet i en flok. Spejderak­tiviteter udfoldes primært udendørs i lokalområdet.

Christiansminde Gruppe tæller i dag omkring 80 spejdere og ledere. Vi har ligeledes en lederstab der modsvar­er vores aktuelle spejdergruppe og aktiviteter. Gruppen har endvidere i det daglige spejderarbejde og på lederplan et tæt samspil med andre spejdergrupper i Svendborg og i Bro Divisio­n (en DDS enhed bestående af de sydfynske og langelandske spejdergrupper).

Christiansminde Gruppe ledes i et samarbejde mellem en forældrevalgt bestyrelse og ledergrup­pen. Den forældrevalgte bestyrelse vælges blandt opstillede forældre ved det årlige grupperådsmøde. Dette afholdes traditionelt i februar og rummer mulighed for, at forældre kan komme i dialog med hinanden og gruppens bestyrelse.

Vores forventninger til spejdernes forældre

Gruppens fortsatte positive udvikling baserer sig til stadighed på forældrenes engagement i deres barns spejderaktiviteter samt i gruppen som helhed ved at forældre ved behov støtter aktiviteter praktisk. Det kan være i form af deltagelse, avisindsamling, kagebag­ning eller transport. Der vil ligeledes flere gange årligt være arbejdsdage på Christiansborg og Skovmøllehytten hvor der vil være behov for hjælp til istandsættelse, rengøring mv. At forældre accepterer, at spejderliv er friluftsliv hvilket kan stille særlige krav til tøj.

Især forventer vi: At forældre deltager i det årlige grupperådsmøde hvert år i februar (indbydelse udsendes 3 uger før).