Gren inddeling

Gren inddeling

Christiansminde Gruppe deler som de fleste andre grupper i DDS (Det Danske Spejderkorps) spejderne ind i aldersklasser, grene.

Gruppen er delt i 5 grene:

Familie Spejd:Børnehave ~ 3-6 år
Mikroer:0. - 1. klasse  ~  6 - 8 år
Minier:2. - 3. klasse  ~  8 - 10 år
Juniorer:4. - 5. klasse  ~  10 - 12 år
Troppen:6. - 10. klasse  ~  12 - 16 år
Klanen:15 - 24 år

Mikrogrenen:

Introduktion til spejder. Det gennemgående tema i mikroaktiviteterne er naturen, og der lægges stor vægt på oplevelse og kreativ leg i fællesskab.

Mikroerne mødes onsdage 16.30-18.00.

Mikroleder: Betina 26 55 49 37 & Villy.

Minigrenen:

Her arbejdes med de grundlæg­gende færdigheder med redskaber: kniv og sav. Der arbejdes ligeledes med grundlæggende færdigheder i lejrliv. Minierne tager på 1 dags og flerdags ture. Der er normalt 3-4 voksne til minierne.

Minierne mødes tirsdage kl. 16.30 – 18.30.

Minileder: Irene Pedersen 20 61 41 02, Marianne & Mette.

Juniorgrenen:

Som minier har spejderne tilegnet sig de grundlæggende spejderfærdigheder. Juniorerne arbejder videre med spejderfærdigheder og lejrliv med en større grad af ansvarlighed for patruljen og løsning af opgaver. Juniorerne tager på weekendture flere gange om året, stadig under voksen ledelse.

Junirerne mødes mandage kl. 18.00 – 20.00.

Juniorleder: Carsten 61 26 84 69, Sune, Patrick, Jill & Maria.

Troppen:

Gennem spejdertiden i troppen fungerer spejderne i patruljesystemet, og er bekendte med principperne bag dette. De har erkendt, at hvis patruljen skal fungere som en enhed (et kollektiv om man vil), er dette kun muligt hvis den enkelte spejder kender sine egne styrker og svagheder.

I troppen arbejder spejderne selvstændigt i patruljer, ud fra princippet børn leder børn. De planlægger, afvikler og evaluerer selv. Patruljerne tager selv på tur hvis de har lyst, uden en "voksenleder".

Tiden i troppen bruges til at få prøvet færdigheder af og tillære sig nye. Og sidst men ikke mindst, en tid fuld af mange spændende udfordringer i form af arrangementer både lokalt, nationalt og internationalt. Det være sig i patruljen alene, troppen som helhed, indenfor Divisionen eller måske på område- eller landsplan.

Troppen mødes mandage kl. 18.00 - 20.00

Tropsleder: Sune 20 95 04 37, Carsten, Patrick, Jill & Maria.

Klanen:

Klanen rummer de ældste spejdere indenfor DDS. De arrangere løb og turneringer for andre spejdere, de deltagere i de hårdeste og mest alsidige løb og turneringer for unge i ind- og udland og de hygger sig med forskellige håndværksprojekter.

OBS: Der er desværre ingen klan for tiden