Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Christiansminde Gruppe med funktionsbetegnelser

Forældrerepræsentanter:

Formand:Pernille Michelsen
Kasserer:Jette Weber
Forældrevalgt medlem:Stine Busk Sørensen
Forældrevalgt medlem:Claus Steffen
Forældrevalgt medlem:Jens Larsen
Ung i bestyrelsen:Emilie Steffen
Ung i bestyrelsen:Sune Sørensen
Søkyndig:Michael Hansen

  

Ledere i bestyrelsen:

Mikro Grenleder:Betina Skov Hansen
Mini Grenleder:Irene Pedersen
Junior Grenleder:Maja-Emilie Evald
Trop Grenleder:Sune Sørensen
Gruppeledere:Marianne Rask