Bestyrelsen

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen i Christiansminde Gruppe med funktionsbetegnelser:

Formand:Pernille Michelsen
Kasserer:Otto Uldum
Forældrevalgt medlem:Nicolai Poffler
Forældrevalgt medlem:Claus Steffen
Forældrevalgt medlem:Ingelise Henriksen
Ung i bestyrelsen:Emilie Steffen
Ung i bestyrelsen:Maria Kaagard Uhrhammer
Søkyndig:Michael Hansen
Søuppleant:Jens H. Larsen

 

Ledere i bestyrelsen:

Mikro Grenleder:Betina Skov Hansen
Mini Grenleder:Pt ingen mini ledere i bestyrelsen
Junior Grenleder:Carsten Højbro Rasmussen
Trop Grenleder:Sune Sørensen
Gruppeleder:Marianne Rask